- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือจาก โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1

...การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบกำหนดการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2566  และพิจารณาการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

alt

alt

alt

alt alt

alt alt

ภาพเพิ่มเติม   คลิก

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์