- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจผู้แทนหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัด ประชุมรับทราบนโยบายในการคัดเลือก รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2566

    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทราบนโยบายการประเมินรางวัลพระราชทาน และพิจารณาหาข้อสรุปในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ และมี นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์