- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการคัดเลือกครู เข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567 ในระดับเขตตรวจราชการ ที่ 4

   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกครู เข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567 ในระดับเขตตรวจราชการ โดยมีการประชุมหารือชี้แจงแนวทางการคัดเลือก และสัมภาษณ์ครูผู้เข้ารับการคัดเลือก ตามลำดับ โดย ดร.กันยมาส ชูจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานคณะกรรมการและประธานในการประชุมคัดเลือก พร้อมนี้ ได้มีนางธิติมา เพ่งพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวศกลวรรณ วันไกร เลขานุการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 เข้าร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

alt

alt

alt

alt

alt

 

ขอขอบคุณภาพจาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1