- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ ของ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย

   วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ ของ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย โดยมี นางวิชชุดา เครือเหลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย นางอุบล ดอกพรม ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เข้าร่วมให้ข้อมูล และคณะกรรมการกลั่นกรองทุกท่านเข้าร่วมการประชุมฯ โดยนางวิรัตน์ เสรีกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt alt

alt alt

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์