- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 5/2566

    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และต้อนรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาที่ 2/2566 รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงานและบุคลากรในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

อัลบั้มภาพ   คลิก

ภาพ  :  ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
            ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน