- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ สร้างขวัญและกำลังใจ แก่โรงเรียนในสังกัด อ.หนองหญ้าปล้อง

   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อมนางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครูโรงเรียนบ้านลิ้นช้าง โดยผู้บริหารและคณะครูกำลังเตรียมงานทะเดิ่ง ประเพณีของกะเหรี่ยง และจากนั้น ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างศิลา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพ : นฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์ คณะครูโรงเรียนบ้านลิ้นช้างและโรงเรียนบ้านอ่างศิลา/ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน