- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจคณะผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน

    วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผอ.กลุ่มนเทศ ติดตามฯ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่ม เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบการดำเนินงานและต่อยอดการพัฒนางานในปีการศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

ภาพ/่ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์