- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ"

   วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ" ณ อาคาร 34 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โอกาสนี้ นางลภัสรดา เกตุเอม และ นางพรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ด้วย

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพเพิ่มเติม   คลิก

ภาพ : ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
ข่าว : ลภัสรดา เกตุเอม  ศึกษานิเทศก์