- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สพป.เพชรบุรี เขต 1

   วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และพิจารณาแผนงานของสำนักงาน สอดคล้องตามนโยบายฯ

โดยมี ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์