- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ ชวนก้าว ชาวเพชรแข็งแรง” สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของการรักสุขภาพ ให้แก่ชาวจังหวัดเพชรบุรี

   วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ ชวนก้าว ชาวเพชร แข็งแรง” เพื่อร่วมกันส่งเสริมอุปนิสัยการรักสุขภาพให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในจังหวัดเพชรบุรี และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชาวจังหวัดเพชรบุรีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมออกกำลังกาย Warm up, การเดินขบวน “เดินเพื่อสุขภาพ” รอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี ,และกิจกรรม Cool Down จากชมรมสมาธิบำบัดพระจอมเกล้าฯ โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างคับคั่ง

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์