- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2566 ประจำวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

   วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกท่าน เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2566 ผ่านช่องทาง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และหลังจากนั้น ได้พบปะพูดคุยกับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกท่าน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

ภาพเพิ่มเติม 

ภาพ :  ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์