- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบสินทรัพย์ สพฐ. (OBEC-Asset)

   วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.30 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร ได้แก่ นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการพัสดุ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC-Asset ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบขั้นตอนการใช้งานระบบปฏิบัติการของ OBEC-Asset ซึ่ง สพฐ.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีนายเอกลักษณ์ ทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ : ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล/พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน