- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเครือข่ายที่ 7

   วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี และเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเครือข่ายที่ 7 อำเภอบ้านแหลม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีคณครูจากโรงเรียนในเครือข่ายที่ 7 อำเภอบ้านแหลมเข้าร่วมการอบรมฯ และมีศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นำโดยนายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะครูแกนนำจากโรงเรียนในเครือข่ายที่ 7 เป็นวิทยากรให้ความรู้

ในช่วงพิธีเปิดฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารการศึกษา ดร.กชพร มั่งประเสริฐ และนางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาจากกลุ่มเครือข่ายที่ 7 เข้าร่วมงานด้วย

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

อัลบั้มภาพ   คลิก

ภาพ/วีดิโอ : ดิเรก สุขประเสริฐ พนักงานธุรการ
ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์