- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา)

   วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และนางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) ได้แก่
-นางลัดดา จุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส ประธานคณะกรรมการ
-นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 4
-นางประศาสนี เชยชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 1
-นางรัชนี พันออด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี
-นางมาลัยงาม แก้วสอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

โดยคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดยคุณรุ่งทิวา บุญมีโชติ ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอบ้านแหลม ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสนฯ ด้วย โดยมีนายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสนฯ และคณะครูให้การตัอนรับคณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมนำคณะกรรมการฯ เข้าประเมินตามฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภายในโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสนฯ เช่น ฐานกิจกรรมดนตรีภิรมย์ กิจกรรมกีฬาพาสนุก กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร กิจกรรมสัมมาอาชีพ เป็นต้น

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

อัลบั้มภาพ  คลิก

ภาพ :  ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
          ดิเรก สุขประเสริฐ พนักงานธุรการ

ภาพ/ข่าว :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์