- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เครือข่ายที่ 8

    วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. คณะกรรมการนิเทศ และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ณ โรงเรียนในอำเภอบ้านแหลม โดยผู้อำนวยการโรงเรียน/รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดปากอ่าว 2.โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 3. โรงเรียนบ้านสามแพรก 4. โรงเรียนวัดลัด

โดยคณะกรรมการนิเทศฯ ได้แก่
1. นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสนฯ
2. นางสุวารินน์ ศตสังวัตสร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะแก้ว
3. นางพรพิมล ธัญพรจิรวัชร์  ศึกษานิเทศก์

โดยขั้นแรกโรงเรียนต่าง ๆ ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ตามคู่มือการดำเนินงานระดับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วก่อนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยการดำเนินการสอดคล้องตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และนอกจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน คณะกรรมการฯ ได้ให้กำลังใจและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้วย

alt  alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ขอขอบคุณภาพ :  ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ /พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน