- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1




เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด




เว็บไซต์ที่น่าสนใจ







ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

    วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นางสาวรจนา คารว์ ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย นางสาวศิริขวัญ ชั้นแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี นางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช และนางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ โดยมีนางสาวรัชนี ปิยะนุกูล ศึกษานิเทศก์ เป็นเลขานุการการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt alt

alt alt

alt

ภาพ/ข่าว :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์