- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 12/2566

    วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 12/2566 เพื่อพิจารณาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตฯ  โดยมีนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฯ อนุกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุม และมี ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และนางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และนางนลินพร กลัดกลีบ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ผ่านระบบ Video Conference และ ณ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพ/ข่าว :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์