- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ โดย ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูเข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 125 รางวัล ประกอบด้วย

1. การประกวดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
- กิจกรรมผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ถอดบทเรียน ประเภทผู้บริหาร และประเภทครูผู้สอน
- กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต)


2. โรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


3. คณะกรรมการประเมิน ITA ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt


***ภาพรับเกียรติอย่างเป็นทางการอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแต่ง ขอความกรุณารอสักครู่นะคะ***

อัลบั้มภาพ  :  คลิก

ภาพ    :       ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ
                  ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์