- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

    วันที่ 24 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้จัดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 โดย ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มาเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้าสอบ พร้อมเป็นประธานการประชุมแนะแนวแนวทางการดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมี นางนลินพร กลัดกลีบ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นฝ่ายอำนวยการจัดสอบ

การสอบในภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีผู้เข้าสอบจำนวน 17 ท่าน และการสอบในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เป็นการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีผู้เข้าสอบจำนวน 10 ท่าน

alt

alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt

ภาพ         :  ฉัตรวัฒน์ สุขโต   พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์