- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

  วันที่ 18-20 กันยายน 2566  ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และบุคลากร สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี

       โดยการประชุมฯ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีเปิดงาน ”2 ทศวรรษ สพฐ. สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย”  โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในงาน พร้อมมอบโอวาท รวมทั้งการเสวนาด้านวิชาการ การลงฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมกลุ่มเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ สานต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ ต่อยอดพื้นฐานด้านการศึกษา

alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

 

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์