- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

   วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมนายตรีศูล พงษ์พันธุ์ ผอ.รร.บ้านแหลม นายวีระ ใจแสน ผอ.รร.วัดดอนไก่เตี้ย นายพีรเทพ หอมหวล ผอ.รร.บ้านเนินรัก และนายวีระพงศ์ สว่างลาภ ผอ.รร.บ้านท่าเสลา คณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบอัตรากำลังที่ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลาง และพิจารณาเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลัง โดยมีนางนลินพร กลัดกลีบ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุุคคล และนางณัฏยา มากหมู่ นักทรัพยากรบุคคล เป็นฝ่ายเลขานุการ

alt

alt

alt

alt

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์