- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

    วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้เข้าประเมินสถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมิน ได้แก่ ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดท้ายตลาด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 และสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย

1. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ   รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1   ประธานกรรมการ
2. นางศิริเรือง ชูใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. (ชื่อเดิม) กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ปุ๊กน้อย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.เพชรบุรี กรรมการ
4. สิบตำรวจเอกโรมรักษ์ หริ่งระรี่  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เพชรบุรี กรรมการ
5. นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
6. นางนิลุบล กัลยา เจ้าพนักงานธุการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ


alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

ภาพ : นิลุบล กัลยา  พนักงานธุรการ

ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประาสัมพันธ์