- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จ.เพชรบุรี

    วันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจา ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในฐานะจิตอาสา 904 ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จ.เพชรบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูจากโรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นจิตอาสา 904 เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผอ.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.เพชรบุรี หัวหน้ากองกำลังจิตอาสาพระราชทาน จ.เพชรบุรี เป็นประธานมอบนโยบาย ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทุกด้าน เพิ่มศักยภาพจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชน สนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการรวมความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ และปลูกฝังจิตใจ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก ท่านรองกานดา ดาราพันธ์ /ผอ.ภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน