- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับครูปฐมวัย

    วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. ดร.กชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับครูปฐมวัย จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะความสามารถจัดประสบการณ์ ตามแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน...โดยมีคุณครูแกนนำปฐมวัย ร่วมเป็นวิทยากร และมีคุณครูในสังกัดเข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1 จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt

alt

alt alt

alt alt

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ  :  ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ
           ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ ภาพ/ข่าว