- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า

     วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และนางกรุณา บุญประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า โดยหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้ ...โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานภายในงาน หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก ท่านรองกานดา ดาราพันธ์/กรุณา บุญประเสริฐ/สพม.เพชรบุรี

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ รายงาน