- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจท่านอโณทัยฯ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เข้าเยี่ยมสนามสอบ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน

   วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเยี่ยมสนามสอบคัดเลือก ภาค ก. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

  โดย ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางกชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ โดยท่านอโณทัยฯ ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ก่อนเริ่มการสอบ พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกท่าน และกล่าวชื่นชมการจัดสอบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส

alt

alt

alt

alt

alt
 

ภาพ  :   ดิเรก สุขประเสริฐ  พนักงานธุรการ / ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์