- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเลขาธิการ กพฐ. “ดร.อัมพร พินะสา" เยี่ยมสนามสอบแข่งขัน ภาค ก. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สนามสอบ สพป.เพชรบุรี เขต 1

   วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางอภิญญา เกษมพร และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ ให้การต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเข้าเยี่ยมสนามสอบคัดเลือก ภาค ก. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 โดยท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้กำลังใจ พร้อมกล่าวชื่นชมการดำเนินการสอบคัดเลือก ประจำสนามสอบ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ว่ามีความพร้อม และกระบวนการสอบเป็นไปด้วยเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม และตรวจสอบได้

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ  :  ดิเรก สุขประเสริฐ พนักงานธุรการ/ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล

ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์