- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน

   วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดโดยวิทยาลัยเทคนิค เพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี

alt

alt

alt

alt

alt

ภาพ  :  องอาจ ศรีจันทร์
พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  รายงาน