- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมยุวกาชาด "การปฐมพยาบาลเบื้้องต้น" ประจำปี 2566

   วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมยุวกาชาด "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วมการอบรม แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2566 และรุ่นที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2566 รวมจำนวน 200 คน ซึ่งในวันนี้ ท่านพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนและคณะผู้จัดการอบรม และท่านณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

alt alt

alt alt

alt alt

alt

alt

alt

ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์