- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีเปิดการประชุมเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคล ให้แก่บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ

    วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อม ดร.กชพร มั่งประเสริฐ และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสำเร็จในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นางนลินพร กลัดกลีบ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566

การประชุมฯ มี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม รวมทั้ง ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference นายสุรินทร์ มั่งประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ

...การประชุมดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือจัดการประชุมฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 3 เขต นำโดย นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และนายอุทัย คำสีหา ผอ.สพม.เพชรบุรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอำนวยการจัดการประชุมฯ

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม รวมทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลและนิติการในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 429 คน

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

อัลบั้มภาพ  คลิก

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม จาก ทีมช่างภาพสังกัด สพม.เพชรบุรี

ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์