- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ GPAS 5 ขั้นตอน ของครูสู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียน

    วันที่ 26 - 27 ส.ค. 2566 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี ร่วมกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงรุก ด้วยกระบวนการ GPAS 5 ขั้นตอน ณ ห้องประชุมเพขรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมีนายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม

alt alt alt

alt alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ/ข่าว :  ฉัตรวัฒน์ สุขโต   พนักงานบันทึกข้อมูล