- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ "พีรศักดิ์ รัตนะ" เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก

    วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารของโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โดย ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นายสมเกียรติ ศรีสุกใส อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก นางสุธิดา กงแก่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ

alt alt alt

alt alt alt

alt alt

ภาพเพิ่มเติม   คลิก

ภาพ/ข่าว  :   ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล