- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การผลิตและใช้สื่อจาก OBEC Content Center

    วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นประธานในการรับฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด (Best Practice) ของคุณครูที่ส่งผลงานเข้าประกวด ในการผลิตและใช้สื่อจากระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประเภทผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคณะครูที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน เดินทางมานำเสนอผลงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

   นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นฝ่ายเลขานุการ

alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก


ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์