- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจทบทวนการนำเข้าข้อมูล การขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP) และรายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สพฐ. (Action Plan) ครั้งที่ 1/2566

     วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP) และรายงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ สพฐ. (Action Plan) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อทบทวนข้อมูลที่นำเข้ารายงานในระบบ Quick Policy และแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ของ สพฐ. ตามแต่ละตัวชี้วัด โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน/ผู้แทน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาข้อมูลนำเข้าเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และนางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายสรัณย์ พลเธียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมฯ

alt

alt alt

alt alt

alt alt

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์