- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเหล่าทัพการศึกษาร่วมใจ ประสานความร่วมมือพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

     วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมนางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ระหว่าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี กับ หน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2566 โดยท่านรองอภิญญาฯ ได้เป็นผู้แทน สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ กับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และมีนายอนุชิต จันทอุปรี รอง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการนี้ ผู้อำนวยการ/ผู้แทนโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ที่จัดการศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองรี โรงเรียนวัดหนองส้ม โรงเรียนวัดในกลาง โรงเรียนวัดเพรียงฯ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์