- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา

     วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ดร.กชพร มั่งประเสริฐ และนางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ นายวีระ ใจแสน ผอ.โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสนฯ และนายสายัณห์ นาคราช ผอ.โรงเรียนบ้านบางกุฬา เข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยังสำนักงานเขตฯ และสถานศึกษาในสังกัดต่อไป โดยการอบรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ขอขอบคุณภาพจาก ผอ.ภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสนฯ

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ รายงาน