- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อต่อยอดการศึกษา "กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน" ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร และโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

     วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ผู้แทนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ได้แก่ นางลภัสรดา เกตุเอม นางพรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ ศึกษานิเทศก์ นางธิติมา เพ่งพิมพ์ ผู้แทน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูแกนนำจากโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้เดินทางศึกษาดูงานกิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร และ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงเรียนเอกชัย ซึ่งหลังจากนี้ คณะครูแกนนำ จะได้นำสาระและองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไปประยุกต์ปรับใช้ในการดำเนินการกิจกรรมห้องสมุด และ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนตนเองต่อไป

alt

alt

alt

alt

อัลบั้มภาพ   คลิก

ขอขบคุณภาพจาก : ลภัสรดา เกตุเอม พรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ ศึกษานิเทศก์ ธิติมา เพ่งพิมพ์ และคณะครูแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ
ข่าว : ลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์