- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และพิจารณาผลรางวัล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

IMG_8033.jpg - 1.79 Mb

IMG_8042.jpg - 1.48 Mb IMG_8036.jpg - 1.91 Mb IMG_8056.jpg - 1.49 Mb

 

วันที่ 17 สิงหาคม  2566 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา เกษมพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และพิจารณาผลรางวัล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อปลูกฝังผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1


ภาพเพิ่มเติม : คลิก

ภาพ/ข่าว : ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล