- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแล ด้านการเบิกจ่ายของส่วนราชการ"

    วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 14.00 น. นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางอรอนงค์ สำแดงเดช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพการกำกับดูแล ด้านการเบิกจ่ายของส่วนราชการ" เพื่อรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐ ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม อาคาร 29 คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

alt

alt alt

ขอขอบคุณภาพจาก  ท่านรองกานดา ดาราพันธ์

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  รายงาน