- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมการพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

    วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์  เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมการพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา และการเตรียมการสำหรับรับการนิเทศและตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt alt

alt alt

alt

ภาพ/ข่าว : ฉัตรวัฒน์ สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล