- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ : OBEC Youth Camp ครั้งที่ 1

     วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 14.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.กชพร มั่งประเสริฐ นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และนางธิติมา เพ่งพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ : OBEC Youth Camp ครั้งที่ 1 โดยได้ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสที่ท่านให้เกียรติมาเป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และผู้แทนศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย ณ บึงปรีดา เลคแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ : OBEC Youth Camp ครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีทักษะและกระบวนการคิดและสมรรถนะที่สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่ให้มีความเข้มแข็ง มีความตระหนักรู้และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองได้อย่างมีศักยภาพในโลกยุคใหม่ ทั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ และนำนักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะโดย พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ และคณะ

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว