- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร ฯ

วันนี้ (3 ต.ค. 56) จังหวัดเพชรบุรีได้ประกอบพิธีฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธาน ได้อาราธนาพระ สงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารปิ่นโต จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม สุดท้ายได้อาราธนาพระสงฆ์ 101 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีมากมาย
ในการนี้ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ใจช่วง รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธี

https://plus.google.com/u/0/photos/101944607185213555861/albums/5930347852308101825/5930347854848447090?pid=5930347854848447090&oid=101944607185213555861