- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมผู้บริหาร ก.ย. 56

          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อติอตามผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา  และแจ้งข่าวสารให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบ
          ในการประชุมครั้งนี้  บริษัทกังวงาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด   โดยคุณสมจิตร  สุภาพ  ผู้จัดการแผนกบุคคล  ได้เป็นผู้แทนบริษัทฯ  นำเงินทุนการศึกษา  จำนวน  148,000  บาท (หนึ่งแสนสึ่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  มอบผ่าน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เพื่อมอบให้กับนักเรียนในเขตอำเภอเขาย้อย  เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป 

          นอกจากนั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นา่ยจานตุรนต์ฺ  ฉา่ยแสง  ได้ลงนามมอบเกียรติบัตรให้กับอนุกรรมการ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เสียสละ และทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา  จำนวน  10  ราย  และยังได้มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย  ให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่ 34  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร  นักเรียน  ในโรงเรียนคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2555


altaltaltaltaltaltaltalt
https://plus.google.com/u/0/photos/101944607185213555861/albums/5927091787819338577/5927091784906878674?pid=5927091784906878674&oid=101944607185213555861