- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.พบ.1 อบรมขยายผลการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

สพป.พบ.1 อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ะหว่างวันที่ 17-20 ก.ย.2556 เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ใช้ระบบงาน e-office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556
เป็นต้นไป  โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ก.ย.56  ร.ร.ในเขต อ.เมือง
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ก.ย.56 ร.ร.ในเขต อ.บ้านแหลม,เขาย้อย
รุ่นที่ 3 วันที่ 19 ก.ย.56 บุคลากรใน สพป.พบ.เขต 1
รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ก.ย.56  ร.ร.ในเขต อ.เขาย้อย,หนองหญ้าปล้อง