- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจBest – Practice พัฒนาการอ่าน – เขียน

altaltaltaltaltaltaltaltaltalt

Best – Practice  พัฒนาการอ่าน – เขียน
          ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการอ่าน – เขียน  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
                เมื่อวันที่  9  กันยายน  2556   นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ  Best – Practice  และอบรมพัฒนาการอ่าน – เขียน  นักเรียนที่ม่ความบกพร่องทางการเรียนรู้  สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1  มีครู และนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรม  จำนวน  80  คน  
                การอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์  สามารถจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  , ยกย่องและชมเชย  พร้อมสนับสนุนครูที่ดำเนินการจัดการเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างได้   โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูที่ได้ที่ผ่านการอบรมแกนนำฯ  เป็นคณะวิทยากร  จากโรงเรียนวัดเพรียง , โรงเรียนบ้านท่าเสลา และโรงเรียนวัดหนองปรง   การอบรมจัดขึ้น  2  วัน  ระหว่างวันที่   9 – 10  กันยายน  2556  ณ  ห้องประชุมเพชรพัฒนา  สพป.เพชรบุรี  เขต 1  มีนายเชิดศักดิ์  สว่างแวว  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  และนางวลาวรรณ  ศรีสุกใส  จนท.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ  เป็นผู้รับผิดชอบ