- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจศิลปหัตถกรรม ฯ เขตพื้นที่

altaltaltaltaltaltaltaltaltalt
          เมื่อวันที่  8  กันยายน  2556  สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63  ระดับเขตพื้นที่  เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ฯ
          ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธาน  สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่   ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่  มีเกณฑ์คะแนนที่สูงกว่ามาตรฐาน   บ่งบอกถึงความรู้ความสามารถของนักเรียน  ที่จะได้เป็นตัวแทน  สพป.เพชรบุรี เขต 1  เข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป   สำหรับผู้ที่ได้เป็นตัวแทนเขต ฯ  ก็จะเข้าแข่งขันระดับภาคในระหว่างวันที่  24 - 26  ธันวาคม  2556