- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

   วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านพุพลู อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี (โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา) พบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการบริหารงานงบประมาณและทรัพยากรในโรงเรียน รวมถึงสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสุปัญนา งิ้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุพลู และคณะครู ให้การต้อนรับ

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

จากนั้น เวลา 10.30 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ และคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี พบปะพูดคุยกับคณะครู เข้าเยี่ยมชมการรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน การทำการเกษตรภายในโรงเรียน รวมถึงสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านจะโปรง ให้การต้อนรับ

alt alt alt

alt alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก