- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ'หากมอบงานให้ รอง ฯ จะเกิดประโยชน์

   รมว.ศธ.เชื่อมั่น หากมีการมอบหมายงานรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเต็มที่จะทำให้ เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ที่ดี
          นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการเป็นประธานประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา และมอบนโยบายระดับรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ว่า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเกิดจากการปฏิรูปโครงสร้างของกระทรวงที่มี ผลให้ บุคคลที่มีตำแหน่งเป็นศึกษาธิการอำเภอ และ ผู้บริหารทางการศึกษาหลายส่วนไม่มีตำแหน่งทั้งๆที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ก.ค.ศ.จึงตั้งสิ้นใจให้มีการเพิ่มตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ขั้นเพื่อรองรับบุคคลเหล่านี้จึงส่งผลให้มีจำนวนรองผู้อำนวยการเขตมากเป็น พิเศษทั้งนี้ในขณะนี้ได้มอบหมายงานต่างๆให้กับรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การ ศึกษาโดยเฉพาะในด้านการปฏิรูปการศึกษาที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรเป็นจำนวนมาก อาทิ การขับเคลื่อนโครงการ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ต้องไม่มี การดูแลโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รองผิดชอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ต่างๆ และ ทำหน้าที่ตัวกลางระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนโยบายไปยังผู้ อำนวยการโรงเรียนและครู พร้อมยืนยัน หากมีการใช้งานรองผู้อำนวยการเขตอย่างเต็มที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อการ ศึกษาเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาถือว่าเป็นตำแหน่งเฉพาะบุคคลและจะ ลดลงเรื่อยๆลงหลังจากมีการเกษียณอายุราชการไปจนกว่าที่ตามโครงสร้างของสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดคือมีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ได้ 3 คน
รองผอ.เขต