- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจคัดเลือกตัวแทนเครือข่าย

          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับกลุ่มเครือข่าย  ของกลุ่้มเครือข่ายที่  1  (กลุ่มพริบพรี)  ณ  โรงเรียนวัดนาพรม  โดยมีันายบัญญัติ  เปื่อนสีเมือง  ในฐานะประธานกลุ่มเครือข่ายที่ 1  เป็นผู้กล่าวรายงาน
          การจัดกิจกรรมของกลุ่มเครื่อข่ายที่ 1  ในครั้งนี้เพื่อ  ต้องการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนว่า   นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาเพียงใด  โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระวิชา  อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถอย่างสูง  เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่าย  เข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่  8  กันยายน  2556  ณ  โรงเรียนวัดดอนไก่้เตี้ย  , โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี และโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย 
altaltaltaltalt+

https://plus.google.com/u/0/photos/101944607185213555861/albums/5916672591069765345