- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเยี่ยมบ้านนักเรียน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ   ทั้งทางด้านครอบครัว  ความเป็นอยู่  และเรื่องสุขภาพร่างกาย  โดยให้โรงเรียนในสังกัดได้คัดเลือกนักเรียนที่คิดว่ามีปัญหา  และมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดี  ต่อจากนั้น  สำนักงานเขตฯ  ก็จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือโดยด่วย  เข้าไปให้ความช่วยเหลือ  ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้  ได้จัดทำต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่  3 
          สำหรับในปีนี้  มีนักเรียนที่ต้องให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น  80  คน   โดยมอบหมายให้ รองฯ  และเจ้าหน้าที่ได้ลงไปให้ความช่วยเหลือ  ประกอบด้วย  เงินทุนการศึกษา  ของใช้ที่จำเป็น  และเครื่องอุปโภคบริโภค  ซึ่งของทั้งหมดนี้ได้มาจากการรับบริจาค  
          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้กล่าวในเรื่องดังกล่าวนี้ว่า  "หากพบนักเรียนที่สภาพครอบครัวอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่  ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  ก็จะเร่งรีบติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  เหล่ากาชาด , ศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป  ส่วนด้านการศึกษา  ก็จะหาทุนการศึกษาให้"
altaltaltaltaltaltaltalt